GRØNNEGÅRDEN ANTENNE- OG VARMEFORENING

Velkommen til foreningens hjemmeside, der er fælles for hele Grønnegården.

Foreningen er en ”no profit organisation”, som bygger på frivilligt arbejde og fælles ansvar for en effektiv udnyttelse af den fjernvarme, som leveres fra Greve Fjernvarme (GF).

Foreningen har ingen viceværtfunktion.

Som det fremgår af foreningens tekniske bestemmelser har:

  • Bestyrelsen bl.a. ansvaret for driften og vedligeholdelse af foreningens fælles centralvarmeanlæg – boilerhuset og forsyningsledninger mv.
  • Medlemmet (ejeren) har ansvaret for boligens anlæg. Bor man i ejerforeningen Grønnegården 2 og 3, er det et fælles ansvar med ejerforeningen.

Den der har ansvaret for vedligeholdelse af boligens anlæg, er forpligtet til, at dette sker i overensstemmelse med Foreningens ”Tekniske bestemmelser”.

Man er automatisk medlem af foreningen, når man ejer en bolig i:

  • Grundejerforeningen Grønnegården 1 – husnummer 101 – 254
  • Grundejerforeningen Grønnegården 2 – husnummer 301 – 360 + 401 – 482
  • Ejerforeningen Grønnegården 2 – husnummer 539 – 581 + 673 – 684
  • Ejerforeningen Grønnegården 3 – husnummer 501 – 532 + 601 – 648

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjemmesiden er opdateret den 4. april 2022.

i
FORENINGENS AFTALEGRUNDLAG

Foreningens aftalegrundlag er gældende for hele Grønnegården og er følgende:

1. Vedtægter

Indeholder formål, regler og procedure omkring afholdelse af generalforsamling, budget, regnskab og valg til bestyrelse

2. Tekniske bestemmelser:

Indeholder formål, bestemmelser og krav til alle centralvarmeanlæg i hele Grønnegården – både til fælles anlægget i boilerhuset og til de anlæg der er boligen.

3. Takstblad:

Indeholder foreningens priser for centralvarme og tv-grundpakken fra YOUSEE mv.

 

 

MÅLSÆTNING OG FORVENTNINGER MV.

Foreningens overordnede målsætning er:

 • at levere en effektiv, driftssikker, stabil og tilstrækkelig centralvarme med mindst muligt energitab til alle foreningens medlemmer, samt til en attraktiv pris
 • at leve op til Greve Fjernvarme forventning om, at foreningen har en god afkøling på ca. 35 grader.

Foreningens forventning og krav til medlemmerne er:

 • at de bidrager til den overordnet målsætning ved at indstille og vedligeholde boligens anlæg i overensstemmelse med foreningens tekniske  bestemmelser.  

DRIFTSINFORMATION

Foreningen har INGEN viceværtfunktion.

Har man problemer med varmen eller brugsvandet, kan man finde vejledning, gode og nyttige råd på denne hjemmeside.

Er der problemer med forsyningen af varme eller driftsforstyrrelser  – fx  på grund af gravearbejde el.lign. vil det blive meldt ud på denne hjemmeside i rubrikken nedenfor.

Den 11. april 2022:

Greve fjernvarme oplyser på deres hjemmeside, at der er udfald af varmeforsyningen i Hundige. Årsagen er strømsvigt.

Link – Driftsstatus (grevefjernvarme.dk)

SERVICETELEFON

Har du spørgsmål der vedrørende dit årsforbrug eller betaling mv., skal du kontakte foreningens administrator.

Hvis man har andre spørgsmål og du ikke kan finde svaret på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte foreningen på  servicetelefonen 28598948 . 

Servicetelefonen er åbent tirsdag og torsdag i tidsrummet: Kl. 16:30 – 17:30 tirsdag og torsdag.

Hvis man ringer uden for det angivet tidsrum, kan man ikke forvente, at man får svar på sit spørgsmål.

Er der problemer med skal du IKKE kontakte Greve Fjernvarme eller HOFOR.

ALARMSYSTEM MV.

Hvis der opleves ustabil fjernvarme, har bestyrelsen aftalt med husnummer 101, 106 og 475, skal sende bestyrelsen en alarm-sms.
Husnummer 101, 106  og 475 er udvalgt, fordi de er fra det område i Grønnegården, der typisk først oplever problemer med fjernvarmen.
Så inden du kontakter servicetelefonen, så tjek hjemmesiden ”Driftsinformation”, har naboen varme, derefter dit eget anlæg fx radiatorer mv.  Du bør også tjekke siden ”FAQ – VARME”, hvor du måske kan finde svaret på de typiske problemer.

Bestyrelsen den oktober 2021

ANTENNE - YOUSEE

Foreningen har i 2019 indgået en ny kollektiv aftale med YouSee, der indeholder:

 • Grundpakke inklusiv TV-bok
 • Opgradering af forenings ledningsnet.

Du kan finde yderligere information og svar på evt. spørgsmål her.

SIDSTE NYT

YouSee har i november 2020 ændret deres priser og hastigheder på bredbånd. Du finde priserne ved at gå  ind på deres hjemmeside og søger på sin adresse “Grønnegården xxx” får man kun 2 hastigheder – 200/20 Mbit (249 kr.) 1000/100 Mbit (299 kr.). 

YouSee har varslet tv-pakkerne stiger fra 1. januar 2022. Det gælder også, grundpakken via foreningen.   

Bestyrelsen, januar  2022 

i
FORENINGENS ADMINISTRATOR

Advokat Bendt Vangshardt
Gl. Køge Landevej 314 B
2650 Hvidovre
Telefon: 29 37 41 16
Mail: adv.vangshardt@mail.tele.dk

Administratoren udarbejder

– budget og regnskab 

– bogfører løbende indtægter og udgifter

– udarbejder årsopgørelse mv.  

Har man spørgsmål, vedrørende sin årsopgørelse eller betaling af varmen, skal man kontakte administratoren.

Bestyrelsen oktober 2021 

VARMEFORBRUG 2021

OPGIVE ÅRSFORBRUG

Her kan du indberette dit varmeforbrug – klik på knappen ” INDTAST FORBRUG” for at komme videre til foreningens online-system.

Scan QR-kode og se hvordan du aflæser og finder dine tal (forbrug) på Ista-måleren.

Datoer for aflæsning og indberetning af varmeforbrug er – deadlines: 

 • Inden den xx. december 2022 – Omdeling af indkaldelse og vejledning mv. til alle postkasser. 
 • Den xx. december 20221 – online-systemet er åbent for indberetning af forbrug.
 • Den x. januar 2023 – systemet lukkes for indberetning af varmeforbrug.

Har du adgang til internet – også via mobil, SKAL du selv indberette dit forbrug til foreningens online-system. 

Ved manglende indberetning af brug, vil antenne- og varmeforening skønne boligens fjernevarmeforbrug. Derudover vil der blive pålagt et gebyr på 500,- kr. for manglende eller sent indberettet varmeforbrug.

Du kan læse mere om aflæsning mv. på siden “VARMEFORBRUG – MÅLING OG AFLÆSNING“.

Følgende materiale omdeles:

 1. Indberetning af varmeforbrug
 2. Sådan opretter du dig som bruger
 3. Sådan indberetter du dit varmeforbrug
 4. Spørgsmål og svar
 5. Skema til eget brug