FAQ - VARME

Der kan være flere grunde til, at der ikke er varme i din bolig. Måske kan svaret findes på denne side.

Bestyrelsen har samlet en liste over de spørgsmål (inklusiv svar), som vi har fået fra foreningens medlemmerne siden 2015.

Vi anbefaler, at du tjekker denne side inden du kontakter vores servicetelefon mv.

Hvis du ikke finder svaret på dit problem, er du velkommen til at kontakte os.

HVAD GØR JEG, NÅR DER IKKE ER VARME I BOLIGEN?
Spørg din nabo om han/hun også mangler varme, for de kan skylde en fejl på systemet.

Hvis det kun er dig der mangler varme, vil vi anbefale, at du læser siden “Bliv klar til varmesæsonen“.

Siden indeholder gode råd til, hvad du bør tjekke for at få tilstrækkelig varme i din bolig.

HVAD GØR JEG, NÅR RADIATOREN IKKE VIRKER?
Det anbefales, at du løbende kontrollerer alle boligens radiatorer – om de virker korrekt.

Det kan du gøres på følgende måde:

  • Sæt alle radiatorernes termostater på “1”.
  • Undersøg 1 radiator ad gangen.
  • Den radiatorer, der skal undersøges sættes på “5”.
  • Er der varme på radiatoren efter 30 – 60 minutter, så virker den.
  • Hvis der ikke er varme på radiatoren skyldes det typisk, at splitten eller fjederen er groet fast.

På siden “Bliv klar til varmesæsonen” finder du et link til en video på YouTube, som viser, hvad du kan gøre.

 

HVORDAN KONTROLLERER JEG, AT TRYKDIFFERENSREGULATOREN VIRKER?
Det er en rigtig god ide, at du løbende kontrollerer om trykdifferensregulatoren virker, fordi det har indflydelse på brugsvandet og varmen. Trykdifferensregulatoren sidder under varmvandbeholderen, og du kan se et billede af den her.

Sådan kan du kontrollere om den virker:

  • Aflæs vandgennemstrømningen Ista måler (LOOP 1 Første linje).
  • En beboelse med omkring 80-120 l/s vandgennemstrømning er normalen.
  • Forsøg at ændre indstillingen på trykdifferensregulatoren. Ved at skrue ned skal vandgennemstrømningen sænkes. Ved at skrue op skal vandgennemstrømningen øges. Den største effekt kan man se om vinteren, da trykket i boiler sættes op.
  • Vent 2-3 min før der aflæses
  • Ændres vandgennemstrømningen ikke er det tegn på at trykdifferensregulatoren måske ikke virker. Split eller membran kan være “groet fast” eller måske er den komplet defekt.

 

HVORDAN KONTROLLERER JEG, AT DER KOMMER TILSTRÆKKELIG VARME TIL BOLIGEN?
Det kan du ved, at du med jævne mellemrum aflæser din Ista-måler – du kan se et billede af den her.

Ved at trykke på den mørke knap i 3 sekunder får du hovedmenu “LOOP1”. Her kan du undersøge følgende 2 ting: være fejl på dit system:

Tryk 1 gang:  Her kan du aflæse vandgennemstrømning, som bør være  80-120 l/s. Til tider kan denne godt være endnu mindre, men det bør ikke være normen. Regulering af vandstrømning kan du styrer ved at skure op/ned på trykdifferencen.

Tryk 2 gange mere: Her kan du aflæse fremløbs- (ca. 60 grader) og tilbageløbstemperatur (ca. 40 grader).

Derudover skal du kontrollere ventilerne (håndtagene) ved fremløb- og retur-rør. Står de åbne? Ventilerne er åbne hvis håndtaget er ‘langs/parallel’ med røret det sidder på. En ventil er lukket såfremt den står vinkelret på

Såfremt der kommer varmt vand og tilstrækkelig nok flow frem til beboelsen kan  årsagen til manglende varme skyldes fejl/defekt i boligens installationer.

HVOR TIT SKAL JEG RENSE SYSTEMET FOR SNAVS?
Hvis du oplever driftsforstyrrelse og manglende varme, kan det til dels skyldes, at der er opsamlet for meget snavs, og derfor ikke er tilstrækkelig varme-flow i dit anlæg.

Det anbefales, at du mindst 1 gang om året får adskilt og renset snavssamleren, da det er medvirkende til at dit anlæg kører optimalt.

Snavssamleren sidder bag ved varmvandsbeholderen og tæt ved bagvægen – du kan se et billede af den her.

HVORDAN VIRKER HONEYWELL TERMOSTATEN?
Honeywell termostaten sidder på væggen i stuen og arbejder sammen med Motorventilen. Sammen styrer de automatisk varmestyring.

På Honeywell termostaten kan du tidsstyre dit varmeforbruget – fx natsænkning mv

Er der ikke lys i Honeywell-ens digitale display, den lille røde og blå pære, skal du nok regne med at den ikke virker mere. Det er der være stor risiko for, da de fleste Honeywell er ca. 30 år gamle.

Hvis den virker, skal du huske at indstille Motorventilen på ”Auto”, fordi det giver den bedste varmeregulering året igennem.

Ønsker du at få undersøgt eller udskiftet Honeywell og Motorventilen skal du kontakte en autoriseret VVS installatør.

HVORDAN KONTROLLERER JEG AT RAVI-MÅLEREN VIRKER?
Måleren (reguleringsventilen) til varmt forbrugsvand sidder under varmvandsbeholderen – se billede her.

Reguleringsventilen kan være defekt og dermed kortslutte vandstrømmen. Det betyder, at varmt sendes retur uden afkøling i stedet for ud til radiatorerne. Dårlig afkøling betyder større unødvendigt forbrug og du betaler mere i varmeforbrug. Kendetegnet på en mulig defekt ventil er en dårlig afkøling som er på under 10 grader eller meget stort vandforbrug.

Ved at trykke på Ista-måleren mørke knap i 3 sekunder får du hovedmenu “LOOP1”. Her skal du aflæse vandgennemstrømningen – sådan:

Tryk 1 gang:  Her får du tallet for vandgennemstrømningen – husk tallet.

Forsøg derefter at ændre indstillingen på Ravi’en, ved at skrue op eller ned. Når du skruer op så øges vandgennemstrømningen og modsat når du skruer ned.

Vent 2-3 min før du aflæser Ista-måleren igen.

Hvis vandgennemstrømningen ikke ændres, så er der stor sandsynlighed for, at Ravi måleren er defekt.