VARMT BRUGSVAND

Der må ikke installeres varmeveksler (gennemstrømningsvandvandvarmer), fordi foreningens ledningsnet ikke er dimensioneret til sådan veksler.

Der må KUN installeres varmtvandsbeholder – ca. 110 liter er en passende størrelse. Den skal være forsynet med termostatisk ventil til styring af temperaturen, samt returventil eller mængdebegrænser, der sikre en god afkøling. 

Beholderen skal som minimum have energimærke B og være til varmeforsyning = centralvarme – se foreningens “Tekniske bestemmelser” 

Under varmtvandsbeholderen finder du termostaten – RAVI-målen – til regulering af det varme brugsvand.

Den normale og bedste indstilling på max 2,5, som svarer til en varmvandstemperatur på ca. 54 grader. Det er en passende temperatur, som vil give dig den optimal varme til din varmtvandsbeholder.

Hvis termostaten står for højt, vil du få meget varmt brugsvand, hvilket udover risikoen for skoldning vil medvirke til en kraftigere kalkaflejring i din varmtvandsbeholder.

Omvendt må termostaten heller ikke stå for lavt, da en lav temperatur kan fremme bakterievækst (legionella) i varmtvandsbeholderen.

VEDLIGEHOLDELSE -RAVI-måleren:

Termostaten kræver normalt ingen vedligeholdelse. Men et godt råd er, at du løbende motionerer den, så stiften i ventilhuset ikke sætter sig fast på grund af kalk.

Du motionerer den ved at dreje frem og tilbage et par gange.

HVAD SIGER EKSPERTERNE OM BRUGSVAND:

I følgende 2 vidoer, kan du se hvordan du måler dit brugsvand:

LEGIONELLABAKTERIER

Legionellabakterier eksisterer naturligt i ferskvand i meget små og uskadelige mængder. 

Bakterieren har optimale forhold i lunkent, stille vand, og derfor formerer legionella sig bedst i varmtvandssystemer med langsomt løbende eller stillestående vand med en temperaturer mellem 25-45 °C.

Det kan fx være i brusere, spabade, varmtvandsbeholdere, isterningemaskiner og ari-conditioning system.

Bakterieren vokser ikke, hvis temperaturen er under 20°C eller over 50°C og ved mere end 55°C dør bakterierne.

 

HVORDAN UDGÅS LEGIONELLABAKTERIER

Du kan forebygge ved at:

  •  Sørg for at vandet i din varmtvandsbeholder er mindst 50°C. – 59°C.
  • Men ikke langt over 60° C, da denne vandtemperaturer kan giver øget risiko for kalk i rørene.
  • Det kolde vand bør være under 20 grader.
  • Hvis det er længe siden, du har brugt vand, så lad vandet løbe et par minutter, inden du bruger det.
  • Sørg evt. for, at bruseslangen tømmes for vand efter brug – evt. ved at lægge den ned på gulvet.
  • Rengør og desinficer dit brushoved jævnligt.
  • Vedligeholde dit anlæg.

Kilde: bl.a. Statens serum institut