FJERNVARME

Greve Fjernvarme (GF) leverer i overensstemmelse deres tekniske bestemmelser fjernvarme til foreningens fælles anlæg i boilerhus. Temperaturen på fjernvarmen reguleres i forhold årstiden og vejsituationen – udetemperatur og vindstyrke.

Fjernvarme fra GF bruges til at opvarmer foreningens interne centralvarmevand i boilerhuset. Derfor kan fremløbstemperaturen på fjernvarmen fra boilerhuset aldrig overstige temperaturen fra GF.

Foreningens anlæg er et lukket system, hvor pumperne i boilerhuset sender centralvarmen via hovedledninger og stikledninger ud til alle boligerne i Grønnegården. Når boligen har brugt centralvarmen, bliver den sendt retur til boilerhuset.

På GFs hjemsiden kan man tilmelde sig deres SMS-tjeneste – få besked, hvis der opstår driftsforstyrrelse i vores område.

MÅLING OG AFLÆSNING AF VARMEFORBRUG

Foreningen leverer det nødvendige måleudstyr, der skal bruges til aflæsning og afregning af forbrugerens (boligens) årlige forbrug af fjernevarme. Det vil sige, at Ista-måleren er foreningens ejendom.

Virker Ista-måleren skal man kontakte foreningens administrator.

I samarbejde med administratoren iværksætter foreningen aflæsning og afregning af det årlige forbrug af centralvarme.

I forbindelse med opgørelse af det årlige varmeforbrug anvendes følgende tal, der aflæses på boligens ista-måler:

  1. MWH/KWH, der er forbrug af varmeenergi

  2. M3, der er forbrug af fjernvarmevandmængde

Aflæsningen skal foretages i udgangen af december (31/12-xx). Forbrugeren skal indberette de aflæste til foreningens online system for varmeaflæsning i begyndelsen af januar, således at bestyrelsen kan opgøre det totale varmeregnskab for alle foreningens forbrugere/medlemmer.

Hvornår online systemet for varmeaflæsning er er åbent for indberetning, vil fremgå på hjemmesidens forsiden.

Hvilken dato forbrugeren skal indberette aflæsningen af varmeforbruget til bestyrelsen bliver oplyst i den udlevere indkaldelse ”Varmeaflæsning pr. 31. december xx”, som udleveres til alle forbruger i december.

Forbrugeren vil efterfølgende modtage en opgørelse og afregning over sit årsforbrug af centralvarme.

 

SÅDEN AFLÆSES ISTA-MÅLEREN.

Varmemåleren er næsten vedligeholdelsesfri. Det eneste der skal skiftes er de to batterier – hvilket foreningen gør. Iflg. leverandøren ca. hvert 12 år. – hvilket foreningen gør.

Måleren er baseret på ultralydsprincippet, hvilket sikrer minimal slitage og høj målenøjagtighed af boligens forbrug af fjernvarme. Den har flere funktioner og aflæsningsmuligheder, som kaldes for ”LOOP” – op til 4 ”LOOP”. De forskellige ”LOOP” er hovedmenuer med forskellig information.

Til aflæsning af varmeforbrug (kWH og M3) skal du kun bruge hovedmenu ”LOOP 0”, som måleren allerede er indstillet til. Du finder disse tal ved kort (under 2 sekunder) at trykke på den runde mørke knap:

 

Tryk Displayet Du får oplyst: Bemærkning:
1 F —– – Om der er fejl på måleren Hvis der er en fejlkode efter ”F”, så er måleren fejlbehæftet. Du bør kontakte foreningen, som vil sørge for at fejlen bliver udbedret.
2 kWH – Dit forbrug af varmeenergi
Det er denne værdi, du skal oplyse ved årsaflæsning
3 m3 – Dit forbrug af varmevandsmængde Det er denne værdi, du skal oplyse ved årsaflæsning
4   Segmenttest Er den sidste information under ”LOOP 0”.

Du kan i denne video ser hvordan.

Trykker du forbi tallet, som du vil aflæse, så forsæt med at trykke på knappen indtil kWH og m3 igen viser sig på displayet. Skulle du komme til skifte en anden hovedmenu, kan du kommer du tilbage til ”LOOP 0”, ved et langt knaptryk – over 3 sekunder.

Eftersom aflæsningen er i kWH (1000) med Ista-måleren og indberetningen for tiden er i MHW (1.000.000), så skal du huske, at dividere Ista-tallet med 1000 for at få MHW. Dette er en overgangssituation indtil alle har fået den nye Ista-måler installeret.

Viser displayet ingen tal mv. skal bestyrelsen kontaktes, da Ista-måleren nok er defekt og skal udskiftes. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte servicetelefonen i åbningstiden.