BOLIGENS ANLÆG

“Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationerne hvert 2. år. –  SparEnergi.dk

 

HOFOR har lavet en guide og en video der viser hvordan boligens fjernvarmeanlæg typisk virker.

 

TRYKDIFFERENSREGULATOREN (TD’en)

Er installationer (vvs-installationen) fra før 1990, kan det sandsynligvis betale sig at udskifte den. Vælg en plusinstallation med ekstra lavt varmetab – SparEnergi.dk.

Trykdifferensregulatoren er monteret under varmtvandsbeholderen.

Ved renovering skal den udskiftet i overensstemmelse med foreningens tekniske bestemmelser af typen – krav:

  • Danfoss – VVS: 406450004 – AVPL, PN 16, DN 15, 1.00 m³/h, 0.05 bar – 0.25 bar. Ved montering indstilles differenstrykket til max 0,15.

Trykdifferensregulatoren sikrer, at der er et ensartet tryk (gennemstrømning) af centralvarme og at varmen bliver udnyttet effektiv – herunder afkøling. Det vil sige, at der er den nødvendige cirkulation og tryk på alle radiatorer og varmtvandsbeholder.

For udnytte den leveret fjernvarme fra Greve Fjernvarme bedst muligt – og at alle boliger får tilstrækkeligt tryk og varme – så skal trykdifferensregulatoren den være indstillet jævnfør ovenstående – på differenstryk 0,15.

Har man den gamle grå trykdifferensregulator – som vist på billedet til højre- så anbefaler bestyrelsen, at man udskifter den.

Trykdifferensregulatoren er fra da Grønnegården blev bygget – før 1990.

Den lever ikke nutids krav om effektiv udnyttelse af centralvarmen, fordi den bl.a. er dimensioneret til en fremløbstemperatur på 80 grader.

SNAVSSAMLEREN

Er der snavs i anlægget, bliver det opfanget og samlet i snavssamleren.

Snavssamleren sidder bag ved varmtvandsbeholderen og tæt ved bagvæggen.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser og manglende varme, kan det skyldes, at der er opsamlet for meget snavs. Det har betydning for gennemstrømmet af varmen i dit anlæg.

Det anbefales derfor, at man løbende får adskilt og renset snavssamleren, fordi det er medvirkende til, at anlægget virker optimalt.

Ved aftagning og rensning snavssamleren skal begge ventiler ved siden af snavssamleren lukkes.

Foreningen anbefaler, at dette gøres af en autoriseret VVS-installatør.

ARKIV

Her kan du se den oprindelige – rækkehus: