BOLIGENS ANLÆG

“Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationerne hvert 2. år. –  SparEnergi.dk

 

HOFOR har lavet en guide og en video der viser hvordan boligens fjernvarmeanlæg typisk virker.

 

 

TRYKDIFFERENSREGULATOREN (TD’en)

“Er uniten (vvs-installationen) fra før 1990, kan det sandsynligvis betale sig at udskifte den. Vælg en plusinstallation med ekstra lavt varmetab – SparEnergi.dk.

Trykdifferensregulatoren er monteret under varmtvandsbeholderen og skal i overensstemmelse med foreningens tekniske bestemmelser være af typen:

  • Danfoss – VVS: 406450004 – AVPL, PN 16, DN 15, 1.00 m³/h, 0.05 bar – 0.25 bar. Ved montering indstilles differenstrykket til max 0,15.

Trykdifferensregulatoren sikrer, at der er et ensartet tryk (gennemstrømning) af centralvarme og at varmen bliver udnyttet effektiv – herunder afkøling. Det vil sige, at der er den nødvendige cirkulation og tryk på alle radiatorer og varmtvandsbeholder.

For udnytte den leveret fjernvarme fra Greve Fjernvarme bedst muligt – og at alle boliger får tilstrækkeligt tryk og varme – så skal trykdifferensregulatoren den være indstillet jævnfør ovenstående – på differenstryk 0,15.

Hvis du har den gamle trykdifferensregulator – som vist på billedet til venstre med pilen – så anbefaler foreningen, at du udskifter den. Trykdifferensregulatoren er fra da Grønnegården blev bygget – før 1990 – og ikke lever op til dagens krav om effektiv udnyttelse af centralvarmen. 

Den gamle trykdifferensregulator SKAL ALTID være indstillet på et differenstryk på ca. 1,4 – 1,6. Det vil sige, at måleren skal stå mellem 1 og 2, som vist på billedet.

Hvis man sætter trykket højre end  over 1,4 – 1,6 give det ringere udnyttelse af centralvarmen og dårlig afkøling. Der er risiko for, du vil få en forhøjet varmeregning med tillæg for dårlig afkøling.

Når afkølingen er dårlig – under 15 gader – er der risiko for, at det vil få indflydelse på din nabos varmeforsyning, da trykket bliver mindre her.

Ved udskiftet trykdifferensregulatoren, skal du gøre VVS-installatøren opmærksom på, at det skal være ovenstående type/model mv.

 

 

MOTORVENTILEN 

Har du samme type motorventil, som vist på billedet til venstre med pilen, så anbefaler foreningen, at du udskifter den, fordi fra den gang Grønnegården blev bygget – før 1990 – og ikke lever op til dagens krav om en effektiv styring og udnyttelse af centralvarmen. 

I dag findes mange forskellige elektroniske løsninger, hvor du kan styre dit anlæg og radiatorer – se fx “Smarte termostater – hvad kan de?” eller foreningens “Tekniske bestemmelser“.

Du kan også skifte den til en tidssvarende og nye model.

Hvis din Honeywell i stuen virker, skal motorventilen indstilles på ”Auto”. Det giver den bedste varmeregulering året igennem.

Er der ikke lys i din Honeywell, kan det typisk skyldes, at strømmen til motorventilen er afbrudt. Det vil sige, at du kan gå over til manuel styring, fordi din Honeywell er stået af og ikke virker mere.  

Med motorventilen kan du også styre varmen enten automatisk eller manuelt ved at dreje på knappen på selve ventilen. Den kan indstilles på en skala fra ”1” til ”6” eller ”Auto”.

SNAVSSAMLEREN

Er der snavs i dit anlæg, bliver det opfanget og samlet i snavssamleren.

Snavssamleren sidder bag ved varmtvandsbeholderen og tæt ved bagvæggen.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser og manglende varme, kan det skyldes, at der er opsamlet for meget snavs. Det har betydning for gennemstrømmet af fjernvarmen i dit anlæg.

Det anbefales derfor, at du løbende får adskilt og renset snavssamleren, fordi det er medvirkende til, at dit anlæg virker optimalt.

Ved aftagning og rensning snavssamleren skal begge ventiler ved siden af snavssamleren lukkes.

Foreningen anbefaler, at dette gøres af en autoriseret VVS-installatør.