FJERNVARME

Greve Fjernvarme (GF) leverer i overensstemmelse deres tekniske bestemmelser fjernvarme til foreningens fælles anlæg i boilerhus. Temperaturen på fjernvarmen reguleres i forhold årstiden og vejsituationen – udetemperatur og vindstyrke.

Fjernvarme fra GF bruges til at opvarmer foreningens interne centralvarmevand i boilerhuset. Derfor kan fremløbstemperaturen på fjernvarmen fra boilerhuset aldrig overstige temperaturen fra GF.

Foreningens anlæg er et lukket system, hvor pumperne i boilerhuset sender centralvarmen via hovedledninger og stikledninger ud til alle boligerne i Grønnegården. Når boligen har brugt centralvarmen, bliver den sendt retur til boilerhuset.

På GFs hjemsiden kan man tilmelde sig deres SMS-tjeneste – få besked, hvis der opstår driftsforstyrrelse i vores område.

MÅLING OG AFLÆSNING AF VARMEFORBRUG

Foreningen leverer det nødvendige måleudstyr, der skal bruges til aflæsning og afregning af forbrugerens (boligens) årlige forbrug af fjernvarme. Det vil sige, at Ista-måleren er foreningens ejendom.

BA Technologies kontroller løbende om energimåleren – Kamstrup Multival – virker som den skal – sender signal.

Hvis måleren ikke virker, får bestyrelsen besked. Efterfølgende vil ejeren af boligen blive kontaktet.

I samarbejde med administratoren iværksætter foreningen aflæsning og afregning af det årlige forbrug af centralvarme.

I forbindelse med opgørelse af det årlige varmeforbrug aflæser BA Technologies følgende tal:

  1. MWH/KWH, der er forbrug af varmeenergi

  2. M3, der er forbrug af fjernvarmevandmængde

Aflæsningen skal foretages i udgangen af december (31/12-xx) .

Forbrugeren vil efterfølgende modtage en opgørelse og afregning over sit årsforbrug af centralvarme.

 

SÅDAN AFLÆSES KAMSTRUP-MÅLEREN

Kamstrup måleren er vedligeholdelsesfri og har en levetid på over 8 år.

Den er brugervenlig og kan kommunikere – anvendes til fjernaflæsning via en antenne

Foreningen har indgået en aftale med Greve Fjernvarme og Greve Vandværk, at foreningen gerne må benytte deres antenner.

Det vil sige, at årsaflæsningen sker automatisk af BA Technologies

I samarbejde med BA Technologies er foreningen ved at få udviklet en webportal “Mitforbrug”, hvor man løbende kan tjekke sit forbrug.

Når portalen er klar, vil alle i medlemmer få besked.

Kamstrup har udarbejdet til brugervejledninger:

1. papirudgave

2. digitaludgave

Når man kommer ind på deres interactive vejledning skal klikke på “Multical 303”.