BOLIGENS ANLÆG

HOFOR har lavet en guide og en video der viser hvordan boligens fjernvarmeanlæg typisk virker.

 

 

TRYKDIFFERENSREGULATOREN (TD’en)

Trykdifferensregulatoren er monteret under varmtvandsbeholderen. Den skal sikre, at der er et ensartet tryk på hele varmesystemet i Grønnegården – også trykket i din bolig. Det vil sige, at der er den nødvendige cirkulation og tryk på alle radiatorer og varmvandsbeholder.

For udnytte den leveret fjernvarme fra Greve Fjernvarme bedst muligt – og at alle boliger får tilstrækkeligt tryk og varme – så anbefales det, at alle boliger har et differenstryk på ca. 1,4 – 1,6. Det vil sige, at måleren skal stå mellem 1 og 2, som vist på billedet.

Med denne indstilling på 1,4 – 1,6 vil være tilstrækkelig tryk til, at alle boliger i Grønnegården får den nødvendige og samme varmeforsyning.

Hvis man sætter trykket højre end det anbefalet –  over 1,4 – 1,6 – så vil det give ringere udnyttelse af fjernvarmen, og du vil med stor sandsynlighed få en forhøjet varmeregning. Derudover er der risiko for, at det vil få indflydelse på din nabos varmeforsyning, da trykket bliver mindre her.

Ved udskiftet trykdifferensregulatoren, skal du gøre VVS-installatøren opmærksom på, at den nye skal indstillet til et drivtryk på 1,4 – 1,6.

 

 

MOTORVENTILEN 

Med motorventilen kan du styre varmen enten automatisk eller manuelt ved at dreje på knappen på selve ventilen. Den kan indstilles på en skala fra ”1” til ”6” eller ”Auto”.

Hvis din Honeywell i stuen virker, skal den indstilles på ”Auto”. Det giver den bedste varmeregulering året igennem.
Er der ikke lys i din Honeywell, kan det typisk skyldes, at strømmen til motorventilen er afbrudt. Det vil sige, at du skal gå over til manuel styring, fordi din Honeywell er stået af og ikke virker mere.

Hvis din Honeywell skal udskiftes, så findes der i dag andre elektroniske løsninger der kan styre dit anlæg og radiatorer – se fx “Smarte termostater – hvad kan de?

SNAVSSAMLEREN

Er der snavs i dit anlæg, bliver det opfanget og samlet i snavssamleren.

Snavssamleren sidder bag ved varmvandsbeholderen og tæt ved bagvæggen.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser og manglende varme, kan det skyldes, at der er opsamlet for meget snavs. Det har betydning for gennemstrømmet af fjernvarmen i dit anlæg.

Det anbefales derfor, at du løbende får adskilt og renset snavssamleren, fordi det er medvirkende til, at dit anlæg virker optimalt.

Ved aftagning og rensning snavssamleren skal begge ventiler ved siden af snavssamleren lukkes.

Foreningen anbefaler, at dette gøres af en autoriseret VVS installatør.