DOKUMENTER MV.

Her finder du foreningens vedtægter, referater, nyhedsbreve, plantegninger og en oversigt over de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Nyhedsbrev

Foreningens vedtægter

Bestyrelsen

Kaj Ulriksen

Formand

Grønnegården 209

Mail: Kaj.ulriksen@outlook.com

Kim Refsager

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 644A

Mail: kim.refsager@events.dk

Allan Johansen

Suppleant

Grønnegården 569B

Mail: allan569b@gmail.com

Mogens Hansen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 116

Mail: mogens@stougaard-net.dk

Peter Vinther

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 120

Mail: peter@gg120.dk

Linda Skytte

Suppleant

Grønnegården 407

Mail: 

Ib Juul Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 216

Mail:

Formanden sidder på posten i en periode på 2 år. Medlemmer af bestyrelsen sidder i en periode på 2 år.

Suppleanterne sidder i en periode på 1 år. og deltager i bestyrelsens møder mv.

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen og suppleanterne får skattefri godtgørelse i overensstemmelse med SKATs regler “C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger”.

Generalforsamling – referater

Klik på årstallet for at se referatet.

Plantegninger over fjernvarmeledninger og rapporter