DOKUMENTER OG NYHEDSBREV MV.

Her finder du foreningens vedtægter, referater, nyhedsbreve, plantegninger og en oversigt over de valgte bestyrelsesmedlemmer.

NYHEDSBREV

April 2024 – Droneoverflyvning

FORENINGENS AFTALEGRUNDLAG

BESTYRELSEN

Kaj Ulriksen

Formand

Grønnegården 209

Mail: Kaj.ulriksen@outlook.com

Kim Refsager

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 644A

Mail: kim.refsager@gmail.com

Janina Christophersen

Suppleant

Grønnegården 453

Mail: 

Jan Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 473

Mail: 

Peter Vinther

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 120

Mail: peter@gg120.dk

Jan Reslow-Nielsen

Suppleant

Grønnegården 645A

Mail: 

Ib Juul Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 216

Mail:

Ib Juul Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 216

Mail:

Formanden sidder på posten i en periode på 2 år. Medlemmer af bestyrelsen sidder i en periode på 2 år.

Suppleanterne sidder i en periode på 1 år. og deltager i bestyrelsens møder mv.

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen og suppleanterne får skattefri godtgørelse i overensstemmelse med SKATs regler “C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger”.

GENERALFORSAMLING –  REFERAT

Klik på årstallet for at se referatet.

PLANTEGNING, OVERSIGT OVER BRØNDE OG RAPPORTER

  • Grundejerforeningen Grønnegården 1 – kort
  • Grundejerforeningen Grønnegården 2 – kort
  • Ejerforeningen Grønnegården 2 – kort
  • Ejerforeningen Grønnegården 3 – kort
  • Grundejerforeningen Grønnegården 1 – oversigt
  • Grundejerforeningen Grønnegården 2 – oversigt
  • Ejerforening Grønnegården 2 – oversigt
  • Ejerforeningen Grønnegården 3 – oversigt