DOKUMENTER MV.

Her finder du foreningens vedtægter, referater, nyhedsbreve, plantegninger og en oversigt over de valgte bestyrelsesmedlemmer.

FORENINGENS AFTALEGRUNDLAG

1. VEDTÆGTER

2. TEKNISKE BESTEMMELSER

3. TAKSTBLAD

Nyhedsbrev

Bestyrelsen

Kaj Ulriksen

Formand

Grønnegården 209

Mail: Kaj.ulriksen@outlook.com

Kim Refsager

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 644A

Mail: kim.refsager@events.dk

Allan Johansen

Suppleant

Grønnegården 569B

Mail: allan569b@gmail.com

Mogens Hansen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 116

Mail: mogens@stougaard-net.dk

Peter Vinther

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 120

Mail: peter@gg120.dk

Linda Skytte

Suppleant

Grønnegården 407

Mail: 

Ib Juul Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Grønnegården 216

Mail:

Formanden sidder på posten i en periode på 2 år. Medlemmer af bestyrelsen sidder i en periode på 2 år.

Suppleanterne sidder i en periode på 1 år. og deltager i bestyrelsens møder mv.

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen og suppleanterne får skattefri godtgørelse i overensstemmelse med SKATs regler “C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger”.

Generalforsamling – referater

Klik på årstallet for at se referatet.

Plantegninger over fjernvarmeledninger og rapporter