HVAD ER AFKØLING? 

Temperaturen på det vand dit anlæg sender retur til boilerhuset angiver, hvor godt dit anlæg er til at udnytte centralvarmen.

Afkøling er forskellen mellem den varme – fremløbstemperatur i grader – som kommer ind i boligens anlæg og den varme – returtemperatur i grader – som boligens anlæg sender tilbage til boilerhuset efter brug.

Foreningens centralvarmen fungerer ved, at det varme vand cirkulerer rundt i et lukket system (ledningsnet) – det vil sige, fra anlægget i boilerhuset og ud til alle boligerne i Grønnegården.

Det centralvarmevandet, der kommer ind i boligen anvendes til at varme boligen og brugsvandet op.

Det brugte og afkølet centralvarmevand fra boligens anlæg bliver sendt retur til fælles anlægget i boilerhuset, hvor det igen bliver varmet op og sendt ud til boligerne.

Afkølingen er svaret på, om man udnytter centralvarmen optimalt og effektiv.  Temperaturen på centralvarmevandet dit anlæg sender retur til boilerhuset angiver, hvor godt dit anlæg har udnytter, det varme vand det har modtaget.

Man kan sige, at afkøling handler om at man sender koldt vand retur til vores boilerhus.

Hvis afkølingen ikke er tilstrækkelig – altså er for dårlig og for lav – så har gennemstrømningen (M3) af centralvarmen i dit anlæg været alt for hurtig.

Hvis man har en gennemsnitlig årlig dårlig afkøling, der ligger under 16 gader skal man betalt et afkølingstillæg – se foreningens “Takstblad”.

Viborg Fjernvarme har udarbejdet en video, der forklarer afkøling.

HVILKEN KRAV HAR FORENINGEN TIL BOLIGENS AFKØLING?

Foreningen centralvarme er et fælles system, der desværre påvirkes hvis afkølingen i boligerne er for dårlig – særlig i de kolde perioder.

Dårlig afkøling er lig med “høj gennemstrømning”, som har stor betydning og indflydelse på vores fælles centralvarme. Den varme der sendes videre til den næste i ledningsnettet – altså naboen.

Hvis man fx har en afkøling på 10 grader, bruger man typisk dobbelt så meget centralvarme, som en der har en afkøling på 20 grader.  

For at foreningen kan få en bedre udnyttelse, effektiv og optimal centralvarme i hele Grønnegården, skal man fremover have en gennemsnitlig årlig afkøling på minimum 16 grade. Et år er fra den – 1/1-xxxx til 31/12-xxxx.

Hvis man har en dårlig afkøling under 16 grader, skal man fra 2023 betale et afkølingstillæg – se foreningens takstblad.

Afkølingstillægget beregnes i forbindelse med årsaflæsningen / årsafregningen.

Foreningens overordnet målsætning er, at vi på sigt lever op til Greve Fjernvarme forventning om, at vores årlig gennemsnitlige afkøling er på 35 grader.

REGNEARK TIL BEREGNING AF AFKØLING

Foreningen har udarbejdet et regneark du kan anvende til at beregne din afkøling i løbet af året. For at du kan bruge, skal du have programmet Excel – klik her for at downloade det.

På Greve Fjernvarmes hjemmeside kan man få gode råd – hvordan man udnyttelse af fjernvarmen bedre.

Man kan også hente deres folder, som blev gennemgået på generalforsamlingen 2023. 

HVORDAN FÅR MAN EN BEDRE AFKØLING?

  • Tjek dit varmeanlæg om det virker optimalt.

SparEnergi.dk anbefaler at man får justeret, tjekket og vedligeholde sit anlæg hvert 2. år af en vvs-installatør.

Bemærk, at udskiftning af installationer skal ske i overensstemmelse med foreningen ”Tekniske bestemmelser”.

Brug alle radiatorer i samme rum – og indstil dem ens – få mere info om radiator på SparEnerg.dk.

  • Tjek om alle radiatorerne er varme i toppen og kolde i bunden. Så er systemet indstillet korrekt. Hvis de er varme i bunden, kan det være tid til et servicetjek.         
  • Luk døren mellem rum der forskellig temperatur.                                                        
  • Dæk ikke radiatoren med tøj, gardiner eller lignende.                                                  
  • Luft ud i 5-6 minutter dagligt og husk at slukke for radiatorerne imens. Tør, frisk luft er billigere at varme op.                                                                                               
  • Skru ned – bare én grad lavere i alle rum betyder ca. 5 % lavere regning.                 
  • Indstil temperaturen på dit varme vand på 55 grader på din varmtvandsbeholder – RAVI-måleren på under 2,0.