GRØNNEGÅRDEN ANTENNE- OG VARMEFORENING

Velkommen til foreningens hjemmeside, der er fælles for hele Grønnegården.

Foreningen er en ”no profit organisation”, som bygger på frivilligt arbejde og fælles ansvar for en effektiv udnyttelse af den fjernvarme, som leveres fra Greve Fjernvarme (GF).

Foreningen har ingen viceværtfunktion.

Som det fremgår af foreningens tekniske bestemmelser har:

  • Bestyrelsen bl.a. ansvaret for driften og vedligeholdelse af foreningens fælles centralvarmeanlæg – boilerhuset og forsyningsledninger mv.
  • Medlemmet (ejeren) har ansvaret for boligens anlæg. Bor man i ejerforeningen Grønnegården 2 og 3, er det et fælles ansvar med ejerforeningen.

Den der har ansvaret for vedligeholdelse af boligens anlæg, er forpligtet til, at dette sker i overensstemmelse med Foreningens ”Tekniske bestemmelser”.

Man er automatisk medlem af foreningen, når man ejer en bolig i:

  • Grundejerforeningen Grønnegården 1 – husnummer:  101 – 136 + 201 – 254
  • Grundejerforeningen Grønnegården 0 – husnummer:  301 – 360 + 401 – 482
  • Ejerforeningen Grønnegården 2 – husnummer:  539 – 581 + 673 – 684
  • Ejerforeningen Grønnegården 3 – husnummer:  501 – 532 + 601 – 648

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjemmesiden er opdateret marts 2023.

FORENINGENS AFTALEGRUNDLAG

Foreningens aftalegrundlag er gældende for hele Grønnegården og omfatter følgende:

1. Vedtægter:

Indeholder formål, regler og procedure omkring afholdelse af generalforsamling, budget, regnskab og valg til bestyrelsen mv.

2. Tekniske bestemmelser:

Indeholder formål, bestemmelser, krav og anbefalinger til alle centralvarmeanlæg i hele Grønnegården – både til fælles anlægget i boilerhuset og til boligernes anlæg.

3. Takstblad:

Indeholder foreningens priser for centralvarme og tv-grundpakke/ fibernet fra YouSee.

SERVICETELEFON

Har du spørgsmål der vedrørende dit årsforbrug eller betaling mv., skal man kontakte foreningens administrator.

Foreningen har ikke tilknyttet en viceværtfunktion.

Hvis man har andre spørgsmål, og man ikke kan finde svaret på denne hjemmeside, er man velkommen til at kontakte foreningen på servicetelefonen 28 59 89 48. 

Servicetelefonen er åbent tirsdag og torsdag i tidsrummet: Kl. 16:30 – 17:30 tirsdag og torsdag.

Hvis du ringer uden for det angivet tidsrum, kan du ikke forvente, at du får svar på dit spørgsmål.

Er der problemer med varmen skal du IKKE kontakte Greve Fjernvarme eller HOFOR.

 

ADMINISTRATOR

Foreningens administratoren udarbejder, budget, regnskab, bogfører løbende indtægter udgifter samt udarbejder årsopgørelse mv.  

Har du spørgsmål vedrørende din årsopgørelse eller betaling af varmen mv., skal du kontakte administratoren.

Advokat Bendt Vangshardt
Gl. Køge Landevej 314 B
2650 Hvidovre
Telefon: 29 37 41 16
Mail: adv.vangshardt@mail.tele.dk

VARMEFORBURG – ÅRSAFLÆSNING

Alle boliger Grønnegården fik i forbindelse med årsaflæsningen 2022 installeret ny energimåler – Kamstrup MULTICAL® 303”.

Årsaflæsningen for sker automatisk af BA Technologies ved udgangen af året.

Der aflæses det årlige forbrug

 • KWH, boligens forbrug af varmeenergi
 • M3, boligens forbrug af centralvarmevandsmængde

Inden årsaflæsningen vil der blive omdelt et orienteringsbrev.

MitForbrug 

Du kan løbende følge dit forbrug på “MitForbrug”, som er udviklet af BA Technologies.

For få adgang, skal du været oprettet i systemet.

Ønsker du kunne se dit forbrug løbende, skal du sende en mail til formanden – kaj.ulriksen@outlook.com – med følgende oplysning:

  1. Din Adresse
  2. Dit navn
  3. Din e-mail

Hver fredag (arbejdsdag) bliver systemet opdateret.  Ugen efter – mandag – vil du få adgang til systemet.