GRØNNEGÅRDEN ANTENNE- OG VARMEFORENING

Velkommen til foreningens hjemmeside, der en fælles for hele Grønnegården.

Hjemmesiden indeholder information om antenne- og varmeforhold, herunder vejledning, gode og nyttige råd vedrørende opvarmning, indstilling af radiatorer mv.

Derudover indeholder den vedtægter, meddelelser fra bestyrelsen, indkaldelser og referater fra generalforsamlinger mv.

På denne forside bliver der informeret om vigtig driftsinformation – fx hvis der lukkes for fjernvarmen, udføres gravearbejde el.lign.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Hjemmesiden er opdateret den 4. juli 2020.

DRIFTSINFORMATION

5. FEBRUAR 2020

Kl. 11:03. På grund af strømafbrud har der været fjernvarme ustabil. Greve Fjernvarme har løst problemet og der er fjernvarme på vej til os.  

17. DECEMBER 2019

Teknikeren har kontrolleret den nye ventil. Alt kører som det skal – anlægget kører nu fuldautomatisk. 

HUSK – at trykdifferensregulatoren skal stå på 1,4 – 1,6. Hvis den står højre går det ud over flowet og naboen får mindre fjernvarme.

12. DECEMBER 2019

Kl.: 11:30 – Arbejdet går som planlagt. 

Kl.: 15:50 – Tekniker har været forbi boilerhuset, da der ikke sendes tilstrækkelige fjernvarme ud – kun 10 m3 i timen.

Ventilen er justeret, så nu sendes der ca. 27 m3.  

HUSK at trykdifferensregulatoren skal stå på 1,4 – 1,6. Hvis den står højre går det ud over flowet og naboen får mindre fjernvarme.

18. NOVEMBER 2019

Kl.: 10:40 – Der er desværre problemer med fjernvarmen – vi får kun 14 m3 i timen lige nu.
KL.: 12:00 – Tekniker fra Bravida har manuelt indstillet anlægget således at vi nu får ca. 28 m3.
HUSK at trykdifferensregulatoren skal stå på 1,4 – 1,6. Hvis den står højre går det ud over flowet og naboen, der får mindre fjernvarme.

KORT NYT

Vi har stadig en udfordring med afkølingen af fjernvarmen. Afkølingen skal være mindst 25 grader – forskellen mellem fremløbs- og returtemperaturen på fjernvarmen.

Derfor har bestyrelsen iværksat et projekt i samarbejde med C-Rådgivning med henblik på, at finde nogle løsninger på en bedre afkøling fremadrettet.

Alle i Grønnegården ønskes en god sommer. 

Bestyrelsen, den 4. juli 2020.

SERVICETELEFON

Har du spørgsmål og kan du ikke finde svaret på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte vores servicetelefon 28598948 som har åbent i følgende tidsrum: Kl. 15:30 – 17:30 tirsdag og torsdag.
Hvis man ringer uden for det angivet tidspunkt, kan man ikke forvente, at man får svar på sit spørgsmål.

Ved problemer med fjernvarmen skal man ikke kontakte Greve Fjernvarme eller HOFOR.

ALARMSYSTEM MV.

Hvis der opleves ustabil fjernvarme, har bestyrelsen aftalt med husnummer 101 og 106, skal sende bestyrelsen en alarm-sms.
Husnummer 101 og 106 er udvalgt, fordi de er fra det område i Grønnegården, der typisk først oplever problemer med fjernvarmen.
Så inden du kontakter servicetelefonen, så tjek hjemmesiden ”Driftsinformation”, har naboen varme, derefter dit eget anlæg fx radiatorer mv.  Du bør også tjekke
siden ”FAQ – VARME”, hvor du måske kan finde svaret på de typiske problemer.

Bestyrelsen den 16. marts 2020

ANTENNE - YOUSEE

Foreningen har i 2019 indgået en ny kollektiv aftale med YOUSEE, der indeholder:

 • Grundpakke inklusiv TV-bok
 • Opgradering af forenings ledningsnet.

Du kan finde yderligere information og svar på evt. spørgsmål her.

KORT NYT
Opgraderingen af vores anlæg er nu gennemført af YOUSEE og Dansk kabel TV. Det er nu muligt at få  bredbånd op til 1.000 Mbit. 

Man kan frit vælge internetudbyder – også YOUSEE. 

TV-Grundpakken via foreningen er også frivillig.

Bestyrelsen 4 den. juli 2020

i
FORENINGENS ADMINISTRATOR

Advokat Bendt Vangshardt
Gl. Køge Landevej 314 B
2650 Hvidovre
Telefon: 36 78 35 61
Mail: adv.vangshardt@mail.tele.dk

Foreningens administrator opgave er bl.a.

 • Udarbejde budget og årsregnskab samt klargøring til revision, herunder likviditetsstyring – sikre at foreningens økonomi er sund.
 • Opkræve forbrug (aconto) via betalingsservice, betaler og bogfører foreningens regninger mv.
 • Udarbejder varmeregnskab og omdeler årsopgørelse til foreningens medlemmer
 • Deltager i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, herunder strategisk rådgivning
 • Administrerer til- og afmelding tv-grundpakken fra YOUSEE.

Produkter fra YOUSEE – fx tv-boksen og bland-selv-tv mv. – administreres af YOUSEE. Hvis du har spørgsmål om deres produkter, skal du henvende dig hos YOUSEE.

26. november 2019

VARMEFORBRUG 2020

OPGIVE ÅRSFORBRUG

Her kan du indberette dit varmeforbrug – klik på knappen ” INDTAST FORBRUG” for at komme videre til foreningens online-system.

Scan QR-kode og se hvordan du aflæser og finder dine tal (forbrug) på Ista-måleren.

Datoer for aflæsning og indberetning af varmeforbrug er – deadlines: 

 • Den ?? december 2020 – Omdeling af indkaldelse og vejledning mv. 
 • Den ??. december 2020 – online-systemet er åbent for indberetning af forbrug.
 • Den ??. januar 2021 – systemet lukkes for indberetning af varmeforbrug.

Har du adgang til internet, skal du indberette dit forbrug til foreningens online-system.

Ved manglende indberetning af brug, vil antenne- og varmeforening skønne boligens fjernevarmeforbrug. Derudover vil der blive pålagt et gebyr på 500,- kr. for manglende eller sent indberettet varmeforbrug.

Du kan læse mere om aflæsning mv. på siden “VARMEFORBRUG – MÅLING OG AFLÆSNING“.

Følgende materiale omdeles:

 1. Indberetning af varmeforbrug
 2. Sådan opretter du dig som bruger
 3. Sådan indberetter du dit varmeforbrug
 4. Spørgsmål og svar
 5. Skema til eget brug