GRØNNEGÅRDEN ANTENNE- OG VARMEFORENING

Velkommen til foreningens hjemmeside, der en fælles for hele Grønnegården.

Hjemmesiden indeholder information om antenne- og varmeforhold, herunder vejledning, gode og nyttige råd vedrørende opvarmning, indstilling af radiatorer mv.

Derudover indeholder den vedtægter, meddelelser fra bestyrelsen, indkaldelser og referater fra generalforsamlinger mv.

På denne forside bliver der informeret om vigtig driftsinformation – fx hvis der lukkes for fjernvarmen, udføres gravearbejde el.lign.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjemmesiden er opdateret den 28. december 2020.

DRIFTSINFORMATION

MANGLENDE VAME

Årsag: 

Vi har netop talt med Greve fjernvarme. Der er 2 veksler, som ikke kører. 

Derfor er der ingen varme i hele Grønnegården. De er i gang med at rette fejlen. Varmen skulle komme tilbage i løbet af dagen.

Bestyrelsen, den 25. april 2021 kl. 09:25.

UDGRAVNING -- STIEN MELLEM 229 - 230

Ved stien ,eææem Grønnegården 229 – 230, hvor der pt. er udgravet, kan man opleve damp.

Det skyldes, at rørene er uisoleret og varmer grundvandet op.

Rørerne er ved, at få skiftet alarmtråde.

Bestyrelsen, den 20. februar 2020 kl. 19:00.

BOILERHUSET - MERE FJERNVARME PÅ VEJ.

Vores teknikker fra konsulentfirmaet C-rådgivning har tjekket indstilling på fjernvarmen. Der er mere fjernvarme på vej ud til boligerne.

Det vigtigt at boligens trykdifferensregulator står korrekt – 1,4 – 1,6.

Bestyrelsen, den 28 december 2020 kl. 13:00.

PROJEKT - MÅLING AF ANLÆGGET

Bestyrelsen har i samarbejde med konsulentfirmaet C-rådgivning iværksat et projekt, der bl.a. skal finde løsninger:

– der bidrager til en effektiv styring samt en bedre udnyttelse af fjernvarmen. Målsætningen er en afkøling på minimum 25 grader gennemsnitlig.

– der sikre, at alle bruger får tilstrækkelig fjernvarme – flow, tryk og grader.

Bestyrelsen, den 9 december 2020.

KORT NYT

Husk: 

 • at tjekke om Ista-måleren virker som den skal. Hvis den ikke virker, skal du kontakte Kaj fra bestyrelsen
 • at tjekke om din trykdifferensregulator står korrekt på – 1,4 – 1,6.  Se evt. siden “Boligens anlæg.

Bestyrelsen, den  28. december 2020.

SERVICETELEFON

Har du spørgsmål og kan du ikke finde svaret på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte vores servicetelefon 28598948 som har åbent i følgende tidsrum: Kl. 15:30 – 17:30 tirsdag og torsdag.
Hvis man ringer uden for det angivet tidspunkt, kan man ikke forvente, at man får svar på sit spørgsmål.

Ved problemer med fjernvarmen skal man ikke kontakte Greve Fjernvarme eller HOFOR.

ALARMSYSTEM MV.

Hvis der opleves ustabil fjernvarme, har bestyrelsen aftalt med husnummer 101, 106 og 475, skal sende bestyrelsen en alarm-sms.
Husnummer 101, 106  og 475 er udvalgt, fordi de er fra det område i Grønnegården, der typisk først oplever problemer med fjernvarmen.
Så inden du kontakter servicetelefonen, så tjek hjemmesiden ”Driftsinformation”, har naboen varme, derefter dit eget anlæg fx radiatorer mv.  Du bør også tjekke
siden ”FAQ – VARME”, hvor du måske kan finde svaret på de typiske problemer.

Bestyrelsen den 9. december 2020

ANTENNE - YOUSEE

Foreningen har i 2019 indgået en ny kollektiv aftale med YouSee, der indeholder:

 • Grundpakke inklusiv TV-bok
 • Opgradering af forenings ledningsnet.

Du kan finde yderligere information og svar på evt. spørgsmål her.

KORT NYT

YouSee har i november 2020 ændret deres priser og hastigheder på bredbånd. Gå man ind på deres hjemmeside og søger på sin adresse “Grønnegården xxx” får man kun 2 hastigheder – 200/20 Mbit (249 kr.) 1000/100 Mbit (299 kr.). 

YouSee oplyser på deres hjemmeside, at tv-pakkerne stiger fra 1. januar 2021. Det gælder også, grundpakken via foreningen – fra 2.250,- kr. til 2.419,- kr. årlig.    

Bestyrelsen den 19. november 2020 

 

i
FORENINGENS ADMINISTRATOR

Advokat Bendt Vangshardt
Gl. Køge Landevej 314 B
2650 Hvidovre
Telefon: 29 37 41 16
Mail: adv.vangshardt@mail.tele.dk

Foreningens administrator opgave er bl.a.

 • Udarbejde budget og årsregnskab samt klargøring til revision, herunder likviditetsstyring – sikre at foreningens økonomi er sund.
 • Opkræve forbrug (aconto) via betalingsservice, betaler og bogfører foreningens regninger mv.
 • Udarbejder varmeregnskab og omdeler årsopgørelse til foreningens medlemmer
 • Deltager i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, herunder strategisk rådgivning
 • Administrerer til- og afmelding tv-grundpakken fra YOUSEE.

Produkter fra YOUSEE – fx tv-boksen og bland-selv-tv mv. – administreres af YOUSEE. Hvis du har spørgsmål om deres produkter, skal du henvende dig hos YOUSEE.

26. november 2019

VARMEFORBRUG 2020

OPGIVE ÅRSFORBRUG

Her kan du indberette dit varmeforbrug – klik på knappen ” INDTAST FORBRUG” for at komme videre til foreningens online-system.

Scan QR-kode og se hvordan du aflæser og finder dine tal (forbrug) på Ista-måleren.

Datoer for aflæsning og indberetning af varmeforbrug er – deadlines: 

 • I starten af december 2020 – Omdeling af indkaldelse og vejledning mv. til alle postkasser. 
 • Den 15. december 2020 – online-systemet er åbent for indberetning af forbrug.
 • Den 3. januar 2021 – systemet lukkes for indberetning af varmeforbrug.

Har du adgang til internet, skal du selv indberette dit forbrug til foreningens online-system. 

Ved manglende indberetning af brug, vil antenne- og varmeforening skønne boligens fjernevarmeforbrug. Derudover vil der blive pålagt et gebyr på 500,- kr. for manglende eller sent indberettet varmeforbrug.

Du kan læse mere om aflæsning mv. på siden “VARMEFORBRUG – MÅLING OG AFLÆSNING“.

Følgende materiale omdeles:

 1. Indberetning af varmeforbrug
 2. Sådan opretter du dig som bruger
 3. Sådan indberetter du dit varmeforbrug
 4. Spørgsmål og svar
 5. Skema til eget brug